تماس با ما

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان
زاهدان – میدان مشاهیر – ساختمان پزشکان مشاهیر
تلفن : 7-38795335 (54) 98+
فکس : 38795338 (54) 98+
ایمیل : info@itca-sb.com