آرشیو دسته بندی: تحقیقات بازار

مقدمه

تحقیقات بازار به معنای دست یابی به آگاهی بیشتر درمورد حوزه فعالیت، مخاطبان، نیازها، رقبا، بازار هدف و… است تا با تدوین استراتژی درست و برنامه‌ریزی اصولی بتوان عملکرد بهتری داشت. اطلاعات و داده‌های به دست آمده در تصمیم‌گیری‌ کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ نقش دارد و هر چه این تحقیقات و تحلیل‌ها دقیق‌تر باشد، بدون […]