آرشیو دسته بندی: تحلیل

رویا‌پردازی برای بازار همسایگان

مبادله کالا با ۲+۱۵ شریک تجاری در سه فصل بررسی شد دنياي اقتصاد : رویای دولت برای نفوذ تجاری به بازار همسایگان، چه اندازه با واقعیت فاصله دارد؟ ۱۵ کشور هدف تجاری ایران با وجود تمرکز متولیان تجاری کشور بر توسعه تعامل اقتصادی با آنها، نتوانسته‌اند نقش قابل توجهی را در تجارت کشور ایفا کنند. […]